Diensten voor werkgevers

 

Diverse diensten zijn mogelijk voor werkgevers. Hieronder volgt een indicatie van de mogelijkheden:

 

HR Basis 

Als organisaties groeien, is het wenselijk dat er HR-instrumenten worden opgezet en geïmplementeerd als stabiel fundament voor verdere groei. De HR-processen worden op maat voor u ontwikkeld vanuit de visie duurzame inzetbaarheid. 

 

Ziekteverzuim

  • De begeleiding van langdurig zieke medewerkers rekening houdend met de wettelijke verplichtingen.
  • Het ontwikkelen van verzuimbeleid voor uw organisatie met het oog op het nakomen van de wettelijke verplichtingen en verzuimpreventie.

 

OR Oprichting

Als een organisatie groeit wordt er steeds meer gestandardiseerd en spreken directeur en werknemers elkaar waarschijnlijk niet meer iedere dag. Een OR (vanaf 50 werknemers verplicht om te faciliteren) of een PVT biedt uitkomst om de dialoog tussen werkgever en werknemer op een opbouwende manier in stand te houden. Op basis van een stappenplan help ik u en uw werknemers om een nieuwe OR op te zetten.

 

Gesprekscyclus

Respectvol contact tussen werkgever en werknemer is de basis voor een fijne en goede samenwerking. Dat contact kan informeel of formeel zijn. Met de gesprekscyclus worden de formele gesprekken tussen werkgever en werknemer bedoeld. Het is fijn om daarvoor een gespreksleidraad te hebben als basis voor een prettig en nuttig gesprek. De gespreksleidraad inclusief de uitleg en het proces wordt op maat gemaakt bruikbaar voor de leidinggevenden en werknemers.

 

Disfunctioneren of arbeidsconflict

Bij disfunctioneren of een arbeidsconflict is het voor de werkgever en werknemer allebei prettig om een onafhankelijke derde in te schakelen. Bij de start van de begeleiding wordt aan beide partijen neutraal uitgelegd wat de wettelijke verplichtingen en stappen zijn zodat betrokkenen weten waar ze staan. 

 

Personeelsonderzoek / Kosten Baten Analyse Duurzame Inzetbaarheid

Het houden van een personeelsonderzoek op maat. Afgestemd op uw organisatie en werknemers en uw vraag. Enkele voorbeelden: werkdruk, verzuim, welbevinden, uitstroom, duurzame inzetbaarheid. Dit is te combineren met de KOBA-DI tool (Kosten Baten Analyse Duurzame Inzetbaarheid), ontwikkeld door TNO. Daardoor is het mogelijk om a.d.h.v. uitkomsten van een personeelsonderzoek naar duurzame inzetbaarheid inzichtelijk te maken wat interventies u financieel gaan opleveren. Ook kan deze tool als specifiek instrument worden ingezet om duurzame inzetbaarheid als businesscase te benaderen. 

 

Learning & Development

Het opstellen van een scholingsplan voor een afdeling of organisatie als bijdrage aan het bereiken van een organisatiedoel. 

 

Interim

Ik ben parttime inzetbaar voor interimopdrachten. Bijvoorbeeld door tijdelijk in te vallen voor een vaste HR-adviseur bij ziekte- en  zwangerschapsverlofvervanging of als aanvulling op het team bij onderbezetting en een project waarbij specifieke expertice wordt gevraagd.